'บริการหลังการขายของทางบริษัทดีมากค่ะอีกทั้งสามารถให้ข้อมูลทางด้านการลงทุนกับทางเราได้ค่อนข้างชัดเจน ประทับใจค่ะ'

คุณบุษยา อุ้ยเจริญ (K.Busaya Ouicharoen) - investor
(นักข่าวอาวุโส จาก Modern Nine TV)