"พลอยเลือก Thai Top Properties เอเจนซี่ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน และเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะ"

Cr. คุณพลอยพายัพ ศรีกาญจนา (Khun Ploypayap Srikanchana)